Kun hän ei jaksa?

Olemme usein voimattomia läheisemme sairastuessa psyykkisesti ja usein siinä kuormitumme liikaa vuosia seuratessa läheistämme itsekin, jopa vuosikymmeniä, pahimmassa tapauksessa sairastumme lopulta itse vakavasti kun vuosia seuraamme häntä ja käymme lepäämässä keräämässä voimia taas jaksaaksemme itsekin. Meidän olisi hyvä auttaa ja olla tukena,ei unohtaa sairasta läheistä, jos hän on raskas. Järjestöistä yms myös osaa tukea ja......

Lue lisää

Etätyö ja sen haasteet

Oletko itse päässyt tai joutunut etätöihin, kuinka se on sinulla onnistunut? Teknisesti monet toimistotöistä ja netin asiakaspalvelusta voidaan tehdä yrityksen toimiston sijasta työntekijän kotoa käsin ja mennyt vuosi onkin näkynyt huimana muutoksena isojen kansainvälisten toimijoiden toimintatavoissa. Etätyöstä kohistiin jo ennen vuotta 2020, mutta monien yritysten johtamisjärjestelmät eivät olleet siihen vielä valmiita. Nyt kun vuosi 2020......

Lue lisää

Puolet naisista liikkuu parantaakseen henkistä hyvinvointiaan

Yli puolet eurooppalaisista naisista harrastaa liikuntaa parantaakseen henkistä hyvinvointiaan, ilmenee ASICSin kansainvälistä naistenpäivää varten teettämästä uudesta tutkimuksesta. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa tehdyssä riippumattomassa tutkimuksessa paljastuu, että 58 % naisista liikkuu voidakseen henkisesti paremmin. Luku on yli kaksi kertaa korkeampi kuin niiden määrä, jotka liikkuvat saavuttaakseen henkilökohtaisen tavoitteensa (26 %). Liikunta on siis useimmille......

Lue lisää

Nuorten hyvinvointi on Suomen kohtalonkysymys, jonka ratkaisuksi tarvitaan yhteiskunnan rakenteita perusteellisesti muuttava Suomen malli

Suomen johtavat nuorisotutkijat kritisoivat 4.3. julkaistussa puheenvuorossa Islannin mallin vaikutuksia nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi muistuttaa, että myös Islannin mallin tämänhetkiseen soveltamiseen Suomessa on syytä suhtautua kriittisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu Islannin mallin suomalainen toteutus, mutta käytännössä se tarkoittaa toistaiseksi harrastusmahdollisuuksien lisäämistä koulupäiviin. Harrastamisen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille on myös yksi Islannissa toteutetuista......

Lue lisää

Hyvän mielen työpaikka -sivusto on työkalu henkisen työkyvyn tukemiseen jokaiselle esimiehelle

Mielenterveyden häiriöt ovat jo Suomen yleisin sairauspoissaolojen syy. Mielenterveyden edistämiseen työpaikalla on kuitenkin keinoja, ja hyvinvoinnista kiinnostunut esimies on työntekijöiden voimavara. Työterveyslaitos on julkaissut maksuttoman verkkomateriaalin, jonka konkreettiset ohjeet auttavat jokaista esimiestä tukemaan henkistä hyvinvointia työssä. Hyvän mielen työpaikka -materiaali (www.ttl.fi/hyvanmielentyopaikka) esittelee keinoja vahvistaa mielenterveyttä johtamisella, tunnistaa mielenterveyden riskejä, käsitellä haastavia tilanteita työpaikalla ja tukea......

Lue lisää

Opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen puhuttavat seminaarissa

Nuorten lisääntyneet mielenterveyden ja jaksamisen haasteet heijastuvat myös koulutukseen ja pahimmillaan estävät opintojen loppuunsaattamisen. Teeman ajankohtaisuus on ilmeistä: yli sata opetuksen ja ohjauksen ammattilaista on ilmoittautunut Voimaa opiskeluun -hankkeen loppuseminaariin 27.2.2020 klo 12.30–15 Diakonia-ammattikorkeakouluun. Toivotamme myös median edustajat tervetulleiksi tilaisuuteen (Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, luokka 332). Päivää luotsaa mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Filatov ja pääpuhujana on Nuorisotutkimusverkoston......

Lue lisää

Stressin lievittyminen muuttaa rasva-aineiden pitoisuuksia plasmassa

Stressin lievittymiseen liittyy muutoksia myös plasman aineenvaihduntatuotteiden profiilissa, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Tutkijoiden mukaan tulokset voivat osaltaan valottaa psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä aineenvaihduntaan ja sairastumisriskiin. Tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä. Psyykkisellä stressillä ajatellaan olevan yhteys lihavuuteen, elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan ja aineenvaihdunnan häiriöihin, mutta ei tiedetä tarkkaan, millaisten mekanismien kautta vaikutus välittyy. Nyt julkaistussa tutkimuksessa......

Lue lisää

Masennuksen sairastaneiden tuottama verkkokurssi on huippusuosittu

Mielenterveyden keskusliiton uudentyyppinen ”Masennus kuin ikisade?” -verkkokurssi on osoittautunut huippusuosituksi. 1000 kurssilaisen raja ylitettiin kahdessa viikossa kurssin avaamisesta. Myös Rikosseuraamuslaitos pohtii kurssin hyödyntämistä asiakkaidensa tarpeisiin.  Masennuksen kokemukseen pureutuvan verkkokurssin ovat tuottaneet masennukseen itse sairastuneet ihmiset. Uudentyyppinen sisältö näyttää kiinnostavan niin masentuneita kuin heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.  Omaa kokemusta masennuksesta on 42 %:lla tähän mennessä ilmoittautuneista. 31 % kertoo kurssille hakeutumisen syyksi halun laajentaa ammatillisia näkökulmiaan.......

Lue lisää

Ainutlaatuinen verkkokurssi masennuksesta

Mielenterveyden keskusliitto avaa torstaina 30.1. täysin uudenlaisen verkkokurssin masennukseen sairastuneille, heidän läheisilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Uutta on se, että kurssin ovat kokonaan suunnitelleet ja tuottaneet masennuksen itse kokeneet ihmiset. Kurssi on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja herättänyt kiinnostusta jo ennakkoon. Uusi ”Masennus kuin ikisade?” -kurssi kertoo tekstein, kuvin ja kielikuvin, podcastein, videoin, musiikilla sekä......

Lue lisää

Psykologit kannustavat laiskotteluun vastapainona liika-ahkeruudelle ja ylikuormittumiselle

Satu Kaski ja Vesa Nevalainen johdattavat uudessa teoksessaan Miksi kannattaa (välillä) olla tekemättä mitään? (Kirjapaja) laiskottelun ja joutilaisuuden taitoihin. Laiskottelu ravitsee mieltä, ruokkii luovuutta ja irrottaa kiireestä. Mikä sitten on sopiva määrä laiskottelua? Ylenmääräinen laiskana oleminen tekee meistä saamattomia tylsimyksiä, siispä laiskottelussa kannattaakin pitäytyä kohtuudessa. Opettelemalla laiskottelun jaloa taitoa, voi joutilaisuuden kääntää hyveeksi ja voiman......

Lue lisää