Apua saatavilla

Hoitoon hakeutuminen

Olemme kaikki kuulleet kauhutarinoita siitä, miten apua tarvinnut ei ole saanut tarvitsemaansa hoitoa. Tässä, kuten kaikissa muissakin asioissa, totuus ei ole yksiselitteinen. Lähtökohtaisesti apua on oikeasti aina saatavilla. On ihmisen itsensä vastuulla, että hän hakeutuu hoidon piiriin ja kertoo omasta tilanteestaan avoimesti. On myös oltava valmis vastaanottamaan hoitoa. Ihminen joka on hyvin hoitovastainen, on haasteellinen potilas. Paranemisen kannalta omalla tahdolla on valtavasti merkitystä.

Hoitoon hakeutumisen kannalta on tärkeää tunnistaa muutokset omassa mielenterveydessään. Esimerkiksi masennus saattaa hiipiä ihmisen elämään hyvin salakavalasti, eikä sen oireita ole aina helppo tunnistaa.
Mieliala on voinut vähitellen laskea pitkän ajan seurauksena, eikä omaa olotilaa tunnista masennuksen aiheuttamaksi. Kohdatessaan asioita, jotka poikkeavat omasta normaalista olotilasta, on syytä miettiä avun hakemista. Kannattaa miettiä millaisia oireita on, mitä tunteita ne herättävät ja mitä vaikutuksia niillä on omaan elämään. Avun hakemista ei kannata lykätä liian pitkälle. Ei tarvitse odottaa esimerkiksi masennuksen syvenemistä. Ihmisen ei tulisi ikinä joutua miettimään sellaisia asioita kuin ”olenko tarpeeksi sairas hakeakseni apua”.

Hoitoon hakeutuminen

Jos oma olo ahdistaa liikaa, eikä voimavaroja hakea apua ole, kannattaa omasta tilanteesta puhua avoimesti jollekin läheiselle. Ei ole häpeän asia myöntää voivansa huonosti. Apua voi hakea läheisen tuella jos omat voimat eivät riitä. Jos omat voimavarat ovat riittävät, kannattaa rohkeasti varata aikaa lääkärille. Aikaa varattaessa kerro rohkeasti ja totuudenmukaisesti omasta olostasi, mielialastasi ja havaitsemistasi muutoksista. Muista kuitenkin aina, että jos oma olo on sietämätön, sinulla on itsetuhoisia tai kuolemaan liittyviä ajatuksia, hakeudu viipymättä päivystykseen tai soita hätänumeroon. Älä anna periksi.

Lääkärin vastaanotolle hakeutuminen on ensimmäinen askel avun hakemisessa. Lääkäri on ammattilainen ja osaa kartoittaa potilaan tilaa. Hän kyselee asioita ja saattaa tehdä testejä. Lääkäri arvioi jatkohoidontarpeen. Joissain tilanteissa kertaluonteinen käynti vastaanotolla voi riittää, joskus saatetaan varata uusi aika ja jos tilanne niin vaatii lääkäri kirjoittaa lähetteen jatkohoitoon esimerkiksi psykiatriselle puolelle.

Jos olet opiskelija, ota yhteyttä terveydenhoitajaan tai koululääkäriin. Työssä käyvien kannattaa lähestyä työterveyttä. Jos et ole opiskelija tai työssä käyvä, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Monissa kunnissa on tarjolla matalan kynnyksen hoitotahoja, joihin voi mennä paikan päälle puhumaan omasta olostaan ihan aikaa varaamatta. Siellä tilanteesi arvioidaan ja sinua ohjataan miten asian kanssa kannattaa edetä. On olemassa myös paljon valtakunnallisia auttavia puhelimia, joihin voi soittaa ja saada keskusteluapua.

Älä koskaan jää vain yksin vaikeuksiesi kanssa! Apua on saatavilla, kunhan sitä on valmis hakemaan. Avaa rohkeasti suusi ja kerro omasta tilanteestasi. Avun hakeminen ei ole koskaan merkki heikkoudesta, se on osoitus rohkeudesta.

Mitä hoitomuotoja?

Mielenterveyden häiriöiden kanssa kamppaileville hyvä hoitosuhde on tärkeä. Monissa tapauksissa hoitomuotona kokeillaan ainakin akuutissa tilanteissa lääkehoitoa. Lääkehoito on tänä päivänä kehittynyttä ja sen avulla voidaan lieventää monia oireita. Sopivalla lääkityksellä ihminen saattaa saada helpotusta oloonsa paljonkin. Ketään ei pakoteta syömään lääkkeitä, mutta monissa tapauksissa se on suositeltavaa. Lääkkeillä voidaan lieventää ahdistusta, vähentää pelkotiloja, rauhoittaa mieltä, vähentää väsymystä tai niiden avulla voi saada unen päästä kiinni. Tarpeen vaatiessa sairaalahoito voi olla tarpeen. Osastohoidossa pystytään varmistamaan potilaan turvallisuus ja tarvittava hoito.

Mielenterveyden häiriöiden pitkittyessä ja potilaan tilan ollessa tarpeeksi vakaa, tulee esiin myös psykoterapian mahdollisuus. Psykoterapia on paljon käytetty hoitomuoto mielenterveydenhäiriöissä ja osa on saanut siitä paljon apua. Psykoterapia vaatii tahtoa ja halua osallistua keskusteluihin. Psykoterapia ei ole millään tavalla hyödyllinen jos se tuntuu osallistujasta turhalta tai vastenmieliseltä. Psykoterapiassa keskustellaan mieltä painavista asioista ja yritetään yhdessä terapeutin kanssa etsiä keinoja sietää pahaa oloa ja jatkaa elämää sairaudesta huolimatta.

Terapiaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä suoraan terapeuttiin, jolloin asiakas maksaa itse käynnit. On myös mahdollista hakea kuntoutuspsykoterapiaa lääkärin lähetteellä, jolloin kela karvaa osan käynneistä.
Tämä jälkimmäinen vaihtoehto on hyvä siinä mielessä, että se mahdollistaa pitkäkestoisenkin terapian myös pienituloisille.