Aivot ja mieli

Mitä aivoissa tapahtuu

Tunteet muodostuvat aivoissa. Tunteet taas vaikuttavat mielialaamme. Tutkimalla siis aivoja, pystymme tutkimaan esimerkiksi laboratoriossa tunteiden syntyä. Erilaiset aivoalueet synnyttävät tunteita. Pelkästään aivoja tarkastelemalla tutkijat pystyvät määrittelemään missä tunnetilassa tutkittava henkilö on.
Kohdatessamme jonkin uhan, aivomme käsittelevät informaation paljon ennen kuin itse ehdimme havaita asiaa. Tämä mahdollistaa ihmisessä syntyvän pelon, adrenaliinin ja pakenemisen.

Masentuneen aivot

Tänä päivänä teknologian kehityksen myötä, saamme jatkuvasti erilaista tietoa siitä miten erilaiset mielen sairaudet vaikuttavat esimerkiksi aivoihin. Kaikki tämä yksityiskohtainen tieto voi olla tulevaisuudessa avain asemassa diagnosoinnin ja hoidon kannalta. Mitä enemmän ja tarkempaa tietoa saamme sairauksista, sitä paremmat lähtökohdat on ennaltaehkäistä, hoitaa ja parantaa mielenkin sairauksia.

Tiedämme, ettei esimerkiksi masennuksen diagnosointi ole aina yksiselitteistä. Masennuksen oireet vaihtelevat paljonkin eri ihmisten välillä. Toinen voi olla hyvinkin toimintakykyinen, vaikka mieliala on synkkä. Toinen taas on täysin toimintakyvytön masennuksen vuoksi.

Masennusta sairastavan ihmisen aivot näyttävät pääpiirteittäin normaalilta. Samalta kuin terveenkin potilaan aivot. Tarkemmin tarkastellessa tutkijat voivat huomata pieniä eroavaisuuksia. Masennuspotilaan hippokampus saattaa olla hieman pienentynyt. Hippokampus on se aivojen alue joka vaikuttaa esimerkiksi muistiin. Syynä pienentymiseen on ajateltu pitkäkestoista stressiä ja korkeita kortisolipitoisuuksia.

Masennuspotilaan aivojen toiminnassa on joitakin muutoksia, verratessa terveeseen ihmiseen. Masentuneen ihmisen aineenvaihdunta aivokuoren osalta on hidasta ja päinvastoin limbisen järjestelmän aineenvaihdunta nopeaa. Tämä vaikuttaa tunne-elämän säätelyyn merkittävästi. Aivot eivät siis pysty täysin hallitsemaan tunne-elämän säätelyä.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä mahdolliset muutokset masentuneen ihmisen aivotoiminnassa, korjaantuvat parantumisen myötä.

Aivojen huijaaminen

Ihmisen on mahdollista huijata aivoja. Tähän perustuu esimerkiksi masentuneen ihmisen positiivisen ajattelun ideologian toimiminen. Masentunut ihminen alkaa kiinnittämään huomiota positiivisiin asioihin. Aivot alkavat pikkuhiljaa näkemään positiivisia asioita ja näin voimme vaikuttaa omaan aivotoimintaan.

Myös psykoterapiassa paljon käytetty tietoinen käytöksen muuttaminen ja ajattelutapojen muutos, muuttaa aivojamme. Kiinnittäessämme huomiota haitallisiin käyttäytymismalleihin ja tekemällä asiat eri tavalla, aivoissamme muodostuu uusia yhteyksiä.