Mielialoista

Mielialamme vaihtelee. Käymme läpi monia tunteita ja se on normaalia. Mielenterveys kulkee käsikädessä mielemme hyvinvoinnin kanssa. Voidessamme hyvin, mielialamme on kohtuullisen tasainen ja hyvä.
Hyvinvoivan ihmisen voimat ovat riittävät. Tällöin kykenemme suoriutumaan tehtävistämme, meillä on sosiaalista elämää, koemme mielenkiintoa asioita ja ihmisiä kohtaan, sekä saamme hyvin nukuttua.

Jokainen kokee elämässään iloa, alakuloa, surua, hilpeyttä, tyytyväisyyttä ja toivottomuutta. Nämä ovat normaaleja tunnetiloja. Suunnattoman surun kohtaaminen vetää väistämättä mielen matalaksi. Kyse on silti normaalista vastoinkäymisestä ja mielen harmaus ei vielä tässä tilanteessa kerro esimerkiksi masennuksesta.
Mieliala kertoo sisäisistä kokemuksistamme. Niihin vaikuttaa tapahtuneet asiat, tunnereaktiot ja ajatuksemme.

On täysin tavanomaista, että elämässä kohtaamme vastoinkäymisiä. Koemme pelkoa, surua, ikävää, ahdistusta. Nämä negatiiviset tunteet eivät kerro vielä mieliala häiriöistä. Terve ihminen kestää epämiellyttäviä tunteita ja selviää vastoinkäymisestä. Jos ihminen kohtaa esimerkiksi läheisen kuoleman, eron tai sairastumisen, mieli joutuu väistämättä koetukselle. Voimme tuntea pidemmänkin aikaa alakuloa ja elämänilo voi tuntua kaukaiselta ajatukselta. Mielialan laskun johtuessa jostakin ulkoisesta tekijästä tai tapahtumasta, mieli palaa normaaliksi ajan kanssa.

Mielenterveyden horjuessa, negatiiviset tunteet saattavat vallata mielemme. Tällöin emme pääse yli vastoinkäymisestä ja mielialamme on jatkuvasti alavireinen. Jos mieli on musta eikä ilon tunteita ole, aletaan puhua mielialahäiriöstä.

Mielialahäiriö

Tavallinen ihminen kokee monenlaisia tunteita ja ne saattavat vaihdella nopeastikin. Joskus mieli sairastuu ja mieliala voi muuttua pitkäkestoisesti. Mielialahäiriöstä aletaan puhua mielialan ollessa vähintään muutaman viikon ajan poikkeava. Mieliala voi olla alentunut tai kohonnut.
Mielialahäiriöt lukeutuvat psyykkisiin sairauksiin.

Miten ylläpitää mielenterveyttä?

Mielestä voi pitää huolta. Mielenterveyttä voi edistää ja vahvistaa monella eri tavalla. Ensiarvoisen tärkeää olisi löytää elämästään asioita, jotka tuottavat iloa. Näistä asioista on hyvä pitää kiinni ja muistaa ne myös huonona päivänä.
On tärkeää osata pitää huolta itsestään. Kaiken kiireen keskellä itsestään huolehtimista on helppo laiminlyödä. Muista kuunnella itseäsi. Huolehdi liikunnasta ja hyvästä ravinnosta.
Älä koskaan, aikuisenakaan, lakkaa innostumasta asioista! Jaksa innostua, hymyillä, nauraa ja oppia uusia asioita. Ole yhteydessä ystäviin ja läheisiin. Kysele kuulumisia, kuuntele ja jaksa olla kiinnostunut toisten asioista. Mahdollisuuksien mukaan tutustu myös uusiin ihmisiin.

Ole tietoinen tunteistasi. Anna itsesi tuntea kaikkia tunteita, äläkä kiellä niitä. Puhu tunteistasi avoimesti, äläkä pado niitä sisään.

Osaa pyytää apua! Kerro tilanteestasi ja kysy rohkeasti apua. Kukaan ei koskaan pärjää täysin ilman toisten tukea ja apua.