Puolet naisista liikkuu parantaakseen henkistä hyvinvointiaan

Yli puolet eurooppalaisista naisista harrastaa liikuntaa parantaakseen henkistä hyvinvointiaan, ilmenee ASICSin kansainvälistä naistenpäivää varten teettämästä uudesta tutkimuksesta.

Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Espanjassa tehdyssä riippumattomassa tutkimuksessa paljastuu, että 58 % naisista liikkuu voidakseen henkisesti paremmin. Luku on yli kaksi kertaa korkeampi kuin niiden määrä, jotka liikkuvat saavuttaakseen henkilökohtaisen tavoitteensa (26 %). Liikunta on siis useimmille pikemminkin kokonaisvaltainen kuin kilpailuhenkinen harrastus.

Kun kartoitettiin isoimpia esteitä liikkumiselle, suurimmaksi haasteeksi osoittautui ajan puute (35 %). Seuraavaksi merkittävimmät esteet olivat kehonkuva (22 %) ja työkiireet (20 %). Mielenkiintoisena yksityiskohtana 40 % eurooppalaisista naisista ilmoitti käyttäneensä liikuntaa viimeisen 12 kuukauden sisällä alentaakseen työperäistä stressiä (enemmän kuin minkään muun tekijän aiheuttamaa stressiä).

On kiinnostavaa, että eurooppalaisten naisten inspiraatio liikkumiseen löytyy läheltä: yli kolmannes (39 %) tutkimukseen osallistuneista naisista kertoi, että heitä innoittivat liikkumaan joko ystävät tai perhe.

Naiset ympäri Eurooppaa arvostavat ulkona liikkumista: kolmannes (32 %) vastaajista sanoi liikkuvansa ulkona ollakseen yhteydessä luontoon. Lisäksi neljännes (26 %) mainitsi, että toimisto- tai istumatyö sai heidät tuntemaan tarvetta liikkua ja harrastaa urheilua.

Japanilainen urheilumerkki ASICS, jonka nimi on lyhenne latinankielisestä lauseesta anima sana in corpore sano eli ”terve sielu terveessä ruumiissa”, uskoo liikunnasta olevan kokonaisvaltaista ja henkistä hyötyä. Juhlistaakseen liikunnan etuja ja kansainvälistä naistenpäivää ASICS esittelee kymmenen naisjuoksijaa, jotka kertovat, miten juokseminen on auttanut heitä ja mitä kansainvälinen naistenpäivä heille merkitsee.

ASICSin juoksutuotteiden toimialajohtaja Linda van Aken kommentoi: “Me ASICSilla luotamme vahvasti liikunnan voimaan. Uskomme, että liikkumisella voi olla positiivinen vaikutus jokaisen elämään. Tämän kampanjan tarkoituksena on esitellä kaikenlaisia naisia ja liikunnan harrastamisen syitä. Vartalomalli ja koko ovat samantekeviä. Haluamme poistaa esteitä ja tehdä liikunnan harrastamisen mahdolliseksi kaikille naisille ilman paineita tai häpeän tunnetta. Siksi haluamme osoittaa täyden tukemme erityisesti kansainvälisenä naistenpäivänä.”

Brittiläinen ASICS FrontRunner -juoksija Becca Burns kuvaa, miksi hän harrastaa liikuntaa: “Olen ollut mitoiltani kaikkea koon 48 ja 32 väliltä, mutta en ollut koskaan sinut itseni kanssa, ennen kuin aloitin juoksemisen. En ajattele, miltä vartaloni näyttää vaan mitä se on saanut aikaan.”

Becca kertoo näkemyksensä kansainvälisestä naistenpäivästä: “Naistenpäivä on mahdollisuus naisille juhlistaa naisia – seistä yhtenä rintamana ja juhlia naisten upeutta. Joskus tuntuu, ettemme käytä tarpeeksi aikaa toistemme arvostamiseen. Naistenpäivänä täytyy ajaa muutosta, edistää tasa-arvoa ja kiinnittää huomiota tuleviin päämääriin.”

ASICS julkaisee valokuvia ja sitaatteja, joissa naisjuoksijat ympäri Eurooppaa tuovat esiin, miksi he liikkuvat ja mitä he ajattelevat kansainvälisestä naistenpäivästä.

Voit nähdä kuvat ja sitaatit ASICSin Instagram-sivulta: https://www.instagram.com/asicseurope

utkimuksen otanta oli 3004 naista ikäryhmässä 18–55+. Kenttätyö tehtiin Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa 21.1.–5.2.2020. Kyselytutkimus suoritettiin verkossa. Luvut on painotettu ja ne edustavat kaikkia eurooppalaisia yli 18-vuotiaita aikuisia.

[1]Tutkimuksessa liikunta määriteltiin tarkoitukselliseksi fyysiseksi aktiivisuudeksi ja liikkumiseksi.

Anima Sana In Corpore Sano tarkoittaa “terve sielu terveessä ruumiissa”. ASICS on siis saanut nimensä vanhasta latinankielisestä sanonnasta ja se muodostaa edelleen pohjan koko tavaramerkille. Kihachiro Onitsuka perusti yrityksen Kobessa, Japanissa vuonna 1949. ASICS on nyt juoksukenkien, muiden urheilukenkien, vaatteiden ja varusteiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Lisätietoja on saatavana ASICS Suomen verkkosivulta.