EU-työryhmä: Syrjäytymistä voi ehkäistä kulttuurin ja yhteistyön avulla – pysyvä rahoitus tärkeää

Kulttuuria hyödyntävä monialainen yhteistyö lisää tehokkaasti sosiaalista osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä, todetaan Euroopan Unionin julkaisemassa raportissa.

Syrjäytyminen, köyhyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttama hallitsematon maahanmuutto sekä Euroopan voimakas ikääntyminen ovat EU:n jäsenmaiden yhteisiä haasteita. Euroopan komissio kutsui koolle työryhmän pohtimaan kulttuurin roolia segregaation haasteiden ratkaisemisessa eri puolilla Eurooppaa. Taustalla oli European Agenda for Culture work plan 2015-2018, joka osoitti tarpeen selvittää kulttuurin mahdollisuuksia sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä.

OMC-työryhmän (Open Method on Coordination) raportti korostaa poliittisen sitoutumisen merkitystä ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Kulttuurin mahdollisuudet tulisi huomioida poikkihallinnollisissa politiikkaohjelmissa. Hedelmällisintä on, kun eri toimialat työskentelevät yhdessä kansalaisten sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Keskeistä on, että osallisuutta lisäävälle kulttuuritoiminnalle varataan pysyvää rahoitusta, joka takaa toiminnan jatkuvuuden. Lyhyiden hankkeiden kautta ei saavuteta pysyviä tuloksia.

Työryhmä haastaa kulttuuri- ja taideorganisaatioita sekä rahoittajatahoja mukaan kehittämään toimintaansa inklusiivisemmaksi ja pohtimaan, miten toiminta voisi saavuttaa erilaisissa riskiryhmissä olevat ihmiset. Tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen tulisi myös kiinnittää huomiota.

Työryhmään kuului jäsenmaiden nimittämiä asiantuntijoita 24 Euroopan maasta. Tehtävänä oli selvittää taide- ja kulttuurialojen vaikuttavuutta sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Raportissa esitellään useita eri maiden ongelmakohtia ja niihin löydettyjä ratkaisuja. Lisäksi raporttiin sisältyy suositukset päättäjille ja kulttuurilaitoksille. Suomesta työryhmässä oli mukana Taiken erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

Raportti From social inclusion to social cohesion: The role of culture policy