Stressin lievittyminen muuttaa rasva-aineiden pitoisuuksia plasmassa

Stressin lievittymiseen liittyy muutoksia myös plasman aineenvaihduntatuotteiden profiilissa, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Tutkijoiden mukaan tulokset voivat osaltaan valottaa psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä aineenvaihduntaan ja sairastumisriskiin. Tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä.

Psyykkisellä stressillä ajatellaan olevan yhteys lihavuuteen, elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan ja aineenvaihdunnan häiriöihin, mutta ei tiedetä tarkkaan, millaisten mekanismien kautta vaikutus välittyy. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin metabolomiikkaprofiloinnin avulla, liittyykö psyykkisen hyvinvoinnin paranemiseen myös aineenvaihdunnan tasolla mitattavia muutoksia. Aineisto saatiin laajemmasta Eliksiirit-interventiotutkimuksesta, joka toteutettiin Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Tutkimukseen osallistui ylipainoisia henkilöitä, joilla oli lähtötilanteessa stressioireita. Mukaan valittiin 60 henkilöä, jotka osallistuivat tutkimuksen aikana psykologiseen elämäntapainterventioon, ja 64 verrokkia. Sekä interventioon osallistuneet että verrokit onnistuivat pudottamaan painoaan, mutta stressi lievittyi ja psyykkinen hyvinvointi koheni erityisesti interventioryhmässä. Kaikille tehtiin tutkimuksen alussa ja yhdeksän kuukautta myöhemmin intervention päätyttyä paastoverestä laaja-alainen aineenvaihduntatuotteiden analyysi metabolomiikkateknologialla. Stressiä ja psyykkistä hyvinvointia arvioitiin kyselyillä ja sykevälivaihtelun mittauksilla.

Psyykkisen hyvinvoinnin kohentuessa monien rasva-aineisiin kuuluvien fosfatidyylikoliinien pitoisuus plasmassa muuttui, ja myös laihtumiseen liittyi osin samansuuntaisia muutoksia. Stressin vähentyminen ja laihtuminen olivat yhteydessä esimerkiksi tiettyjen lysofosfatidyylikoliinien pitoisuuksien pienemiseen ja joidenkin plasmalogeenien pitoisuuksien kasvamiseen. Lihavuudella ja tulehdusmerkkiaine interleukiini-1-reseptorioantagonistilla puolestaan oli päinvastaisia yhteyksiä näihin pitoisuuksiin. Tutkimuksessa löydettiin myös stressitason kanssa korreloivia, ennen tuntemattomia rasva-aineita.

Tutkijoiden mukaan havaitut yhteydet psyykkisen hyvinvoinnin, laihtumisen ja plasman rasva-aineprofiilin muutosten välillä viittaavat siihen, että kyseiset rasva-aineet osallistuvat psyykkistä ja aineenvaihduntaterveyttä yhdistäviin molekyylitason mekanismeihin.